Zawór Elektropneumatyczny ZPEas

PRZEZNACZENIE:

  • zawory drzwi automatycznych wagonów i ezt,
  • napędy styczników i aparatów elektrycznych.

Zawory ZPEas są całkowicie zamienne z zaworami stosowanymi w pojazdach szynowych (ZPP, UW itp).

Pracują zarówno w instalacjach 24V jak i 110 V DC

 

OPIS TECHNICZNY:

Zawór ZPEas posiada przyłącze przewodu pneumatycznego ¼” usytuowane na dolnej powierzchni korpusu zaworu, w odróżnieniu od zaworu ZPEbs, który otwory wlotowe i wylotowe posiada na tylnej ścianie korpusu.

Zawór ZPEas został skonstruowany głównie z myślą o wysokich parametrach pracy i niezawodności.

Cewka elektromagnetyczna zaworu posiada uzwojenia zatopione w tworzywie sztucznym, co znacznie utrudnia kradzież zawartej w niej miedzi.

Jako część zamienną zaworu ZPEas zalecamy cewkę FAE-34050-T produkcji F.A.E. FANINA S.A.

(karta katalogowa http://www.fanina.pl/oferta/cewki/cewka-fae-34050-t.html)

DANE TECHNICZNE:

Znamionowe napięcie cewki Un

[V] DC

24; 110
Zakres dopuszczalnej zmienności napięcia   0,6÷1,2 Un
Znamionowe ciśnienie sterownicze [MPa] 0,5
Zakres dopuszczalnej zmienności ciśnienia [MPa] 0,35÷0,6
Stopień ochrony   IP00
Masa bez cewki [kg] 0,9
Masa z cewką [kg] 1,3