Modernizacja sprzęgu czołowego typu ZEa

FAE „FANINA” S.A. oferuje regenerację  sprzęgów czołowych typu ZEa wraz z modernizacją.

 1. Zmodernizowany automatyczny sprzęg czołowy typu ZEa-FA służy do połączenia:
 • mechanicznego
 • elektrycznego
 • pneumatycznego

dwóch jednostek wyposażonych w ten sam typ sprzęgu bez ręcznego wspomagania.

 

 1. Parametry zmodernizowanych sprzęgów czołowych:
 • sprzęgi jednego typu są zamienne
 • wysokość osi sprzęgu od główki szyny sprzęgu 950+10-5 mm
 • dopuszczalne obciążenie ściskające i rozciągające – 1000 kN (100 t)
 • obciążenie przenoszone przez sprężyny (elastomery) – 250 kN  (25 t)
 • ciśnienie w układzie pneumatycznym 0,5 –0,8 MN/m2 (5-8 kG/cm2)

 

 1. Zmodernizowany sprzęg typu ZEa-FA składa się z trzech zasadniczych podzespołów:
 • głowicy sprzęgu
 • zespołu pochwy sprzęgu
 • sprzęgu elektrycznego

 

 1. Regenerację głowicy i zespołu pochwy sprzęgu wykonujemy zgodnie z technologią zatwierdzoną przez Transportowy Dozór Techniczny.  Zakład posiada certyfikację CL1 wg normy PN-EN 15085-2 oraz wg normy PN-EN ISO 3834-2. Naprawa polega na przywróceniu wypracowanym częściom wymiarów konstrukcyjnych poprzez napawanie utwardzające i obróbkę cieplną, znacznie podnoszące trwałość regenerowanych elementów. Elementy i części nie kwalifikujące się do regeneracji, po uzgodnieniach
  z Odbiorcą, wymieniane są na nowe, wykonane wg oryginalnej dokumentacji. Podzespoły są kontrolowane przed obróbką, w czasie regeneracji i po wykonaniu przez niezależną Kontrolę Jakości wg obowiązującego w zakładzie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008. Wszystkie materiały użyte do regeneracji są atestowane. W ramach regeneracji sprzęgu możliwe jest, po uzgodnieniu z Odbiorcą, wykonanie zabudowy sprzęgu z elastomerami zamiast zestawu sprężyn pierścieniowych i spiralnych.

 

 1. Sprzęg elektryczny zastosowany w zmodernizowanym sprzęgu ZEa-FA to nowe urządzenie służące do automatycznego połączenia elektrycznego dwóch EZT.  Sprzęg elektryczny składa się z obudowy (poruszającej się liniowo na prowadnicach i siłownika ze sterowaniem), wewnątrz której znajduje się panel ze stykami elektrycznymi (panel jest dostępny w różnych konfiguracjach) oraz wiązek kabli
  z wtyczkami do podłączenia sprzęgu do jednostki.

 

 1. Panel czołowy wyposażony jest w:
 • zestaw pinów Ø4mm (męskich i żeńskich) złoconych dla sygnałów prowadzonych przewodami ekranowanymi
 • zestaw pinów Ø4mm (męskich i żeńskich) srebrzonych dla sygnałów prowadzonych w przewodach pojedynczych
 • złącze modułowe do transmisji danych Ethernet (minimum CAT5) 100Mbit/s
  z redundancją wyposażone w złocone piny (męskie i żeńskie) dla sygnałów prowadzonych
  w przewodach ekranowanych

 

 1. Wszystkie piny z możliwością wymiany od zewnątrz bez konieczności otwierania obudowy sprzęgu (wymiana pinów Ethernet możliwa po wykręceniu od czoła złącza modułowego Ethernet).

 

 1. Wszystkie przewody bezhalogenowe z izolacją sieciowaną radiacyjnie.

 

Szczegółowe dane techniczne na załączonej karcie katalogowej.

czwartek, 20 Czerwiec 2024

Projektowanie stron internetowych - Investmag