Prowadnik kabla

Prowadnik kabla

 


ZASTOSOWANIE:

Prowadnik kabla  jest samonośnym prowadnikiem
o konstrukcji stalowej, służącym do zabezpieczania przewodów energetycznych lub innych medialnych przed przetarciem, zerwaniem lub innym uszkodzeniem podczas pracy na ruchomych elementach maszyn lub urządzeń.

BUDOWA I WYPOSAŻENIE:

Prowadnik składa się z łańcucha stalowego i jarzm aluminiowych, w których umieszcza się przewody, dzięki czemu przemieszczają się one w dozwolonym promieniu zakrzywienia oraz oddalone są od siebie
o stałą odległość.

Prowadniki wykonywane są w trzech typach: 0650; 0950; 1250.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Typ

 

1250

0950

0650

Podziałka tg

[mm]

125

95

65

Promień zakrzywienia KR

[mm]

145; 200; 250; 300; 350

145; 200; 250; 300

75; 90; 115; 125; 145

Szerokość prowadnika BK min.

[mm]

120

120

70

Szerokość prowadnika BK max.

[mm]

600

500

350

Max. otwór w jarzmie D

[mm]

75

54

30

Obliczanie BK

[mm]

ΣD + Σc + 48

ΣD + Σc + 43

ΣD + Σc + 35

Wysokość łańcucha hg

[mm]

94

68

44

Min. odległość między krawędziami otworów C

[mm]

4

4

4

Mocowanie

 

Śruby M10

Śruby M8

Śruby M6

 

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

 

Przy zamawianiu należy określić typ prowadnika, długość Lk, promień zakrzywienia KR, szerokość BK, typ jarzma (dzielone lub niedzielone), ilość, kształt i rozmieszczenie otworów.
Np. Prowadnik 0650; Lk-1560; KR-115; BK-250; jarzmo dzielone wg załączonego szkicu.

Istnieje możliwość wykonania prowadnika w wersji krytej na specjalne zamówienie.

Kartę katalogową można znaleźć klikając w ten link.