Zespół styku klawiatury


ZASTOSOWANIE:

Zespół styku jest podstawowym elementem montowanym w tabliczce izolacyjnej klawiatury sprzęgu.

Zapewnia połączenie elektryczne z przeciwległym zespołem styku w drugim sprzęgniętym zespole trakcyjnym.

Numer rysunku 848.1200

 

Zespół spełnia warunki techniczne określone w WTNiO (R-149).

 

DOKUMENTY DOSTARCZANE Z WYROBEM:

Świadectwo odbioru 3.1.

do pobrania: