Laboratorium Wzorcujące

AKREDYTOWANE LABORATORIUM WZORCUJĄCE

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej „FANINA” S.A.

Nr AP 187

Informujemy, że Laboratorium Wzorcujące F.A.E. „FANINA” S.A., uzyskało w dniu 6 maja 2019 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wzorcowania przekładników prądowych.

Zakres działalności laboratoryjnej obejmuje wzorcowanie przekładników prądowych metodą mostkową w zakresie pomiarowym (5 ÷ 5000)A znamionowego prądu pierwotnego, polegające na wyznaczeniu błędów prądowych i błędów kątowych oraz stwierdzeniu zgodności otrzymanych wyników pomiarów z wymaganiami normy PN-EN 61869-2:2013, Tabela 201 i 202.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż poza zakresem akredytacji, nadal dostępne jest wzorcowanie przez laboratorium zakładowe wszystkich produkowanych przez nas przekładników oraz na życzenie Klienta przez Okręgowy Urząd Miar (OUM).

czwartek, 20 Czerwiec 2024

Projektowanie stron internetowych - Investmag