Producenci podzespołów do stref zagrożonych wybuchem (ATEX)

Elektromagnesy i cewki oferowane przez naszą firmę posiadają również odrębną kategorię według ich aplikacji - przeznaczenie do montażu w strefach zagrożonych wybuchem. Elektromagnesy o tym zastosowaniu podlegają szczególnym restrykcyjnym wymaganiom co do sposobu ich zaprojektowania. Wyroby te muszą być zgodne z wymaganiami Dyrektywy ATEX, również zgodnie z wymaganiami indywidualnymi klienta, które wcześniej z nim ustalamy. 

Każdorazowo przed podjęciem prac projektowych ustala się z Klientem:

 • grupę urządzenia przeciwwybuchowego
 • kategorię urządzenia
 • rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
 • zakres temperatur otoczenia
 • stopień ochrony IP
 • parametry elektryczne urządzenia
 • parametry elektryczne zasilania
 • parametry mechaniczne
 • gabaryty
 • rodzaj przyłącza elektrycznego
 • sposób montażu

W ramach realizacji projektu oferujemy :

 • opracowanie koncepcji wyrobu
 • opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia badań i certyfikacji
 • wykonanie prototypów do badań
 • przeprowadzenie wstępnych badań w laboratorium zakładowym FAE "FANINA" S.A.
 • wdrożenie produkcji seryjnej wyrobu

Wszelkie szczegóły są do uzgodnienia.

Ofertę wyrobów dla stref zagrożonych wybuchem znajdą Państwo w tej ZAKŁADCE.