O Firmie

Historia w skrócie

Dzisiejsza Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.  w Przemyślu została założona
w 1959  roku. Nasze kolejne wcielenia to:

 

od 1959 do 1968       Zakłady Wytwórcze Aparatów Wysokiego Napięcia 

                                      - Oddział Przemyśl Zakładów im. Dymitrowa

od 1968 do 1976       Fabryka Aparatów Elektrycznych Niskiego Napięcia – FANINA

od 1976 do 1982       Fabryka Pras Automatycznych PONAR – PLASOMAT – Zakład nr 6

od 1982 do 1998       Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA

od 1998                       Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.

 

Przez ponad 60 lat zmieniały się nasze nazwy i przynależności organizacyjne. Nie zmieniał się natomiast nasz zasadniczy profil działalności: produkcja wyrobów elektrotechnicznych
i podzespołów maszynowych. Nie zmieniała się też nasza staranność w zapewnieniu odpowiedniej jakości i poziomu technologicznego sprzedawanych wyrobów i usług.

Aktualnie realizowana strategia firmy to intensywny rozwój produktowy oparty o zaawansowane prace badawczo-rozwojowe i inwestycje w specjalistyczny park maszynowy.

 

Podstawowe dane firmowe:

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A.

Adres: 37-700 Przemyśl, ulica Jasińskiego 18

www.fanina.pl, adres e-mail: info@fanina.pl

NIP: 7950201248

REGON: 000037629

KRS: 0000100877

BDO: 000023093

Wysokość kapitału zakładowego: 3.221.933,00 zł (wpłacony w całości)

Konto bankowe: 53 1240 2568 1111 0000 3629 3193