Złącze 2ASWP


BUDOWA I ZASTOSOWANIE:

Złącze typu 2ASWP jest podzespołem zestawu sprzęgu typu ZW służącego do połączenia instalacji WN ogrzewania pociągu. Spełnia rolę łącznika instalacji WN pomiędzy dwoma gniazdami sprzęgu (pomiędzy lokomotywą a wagonem lub pomiędzy dwiema lokomotywami). Wykonywane jest w różnych długościach kabla, w zależności od typu wagonu lub lokomotywy. Konkretną długość podaje się przy zamawianiu (L lub Luic). Na złącze stosowany jest kabel WN o przekrojach żyły głównej 1 x 185mm2 lub 1 x 95mm2. Obydwa końce kabla zakończone są wtyczką typu ASW zgodną z UIC552. Kabel posiada koncentryczną żyłę uziemiającą o przekroju min. 25 mm2, która chroni przed porażeniem prądem w razie pojawienia się napięcia na rękojeści.

Wtyczki ASW posiadają rękojeść ze stopu aluminium, tuleję izolacyjną i palec przewodzący, do którego przylutowany jest kabel WN. Wnętrza wtyczek wypełnione są zalewą elektroizolacyjną. W związku z tym, że gniazda sprzęgu nie posiadają kontaktu bezpośredniego do połączenia uziemienia z wtyczką kabla, niezbędne jest zapewnienie takiego połączenia na zewnątrz. Połączenie takie jest realizowane poprzez dodatkowo wyprowadzony z jednej wtyczki przewód uziemiający (zakończony końcówką oczkową) połączony bezpośrednio z żyłą uziemiającą kabla. Przed połączeniem pojazdów, w pierwszej kolejności należy podłączyć końcówkę przewodu uziemiającego do obudowy gniazda sprzęgu lokomotywy/wagonu lub innego uziemionego punktu pudła pojazdu. Takie połączenie zapewnia ochronę przeciwporażeniową operatora w przypadku uszkodzenia wtyczki lub kabla.

Wersja złącza oznaczona 2ASWP/F spełnia wymagania normy PN-EN 45545-2 kat. HL2.

DOKUMENTY DOSTARCZANE Z WYROBEM:

Świadectwo odbioru 3.1.

 

Oferta produktowa

czwartek, 20 Czerwiec 2024

Projektowanie stron internetowych - Investmag