System Zarządzania Jakością ISO 9001

 

 

Firma FANINA S.A. posiada certyfikację przyznaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą PRS S.A. prowadzacą działalność w zakresie ceryfikacji systemów zarządzania, wyrobów i osób; szkoleń; niezależnych nadzorów rzeczoznawczych; klasyfikacji statków i innych obiektów oraz badań i eksperymentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa staków.
 

Certyfikacja ISO 9001:2015 potwierdza, że nasza firma wdrożyła, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Jakością (SZJ) w zakresie :

  • projektowania
  • produkcji
  • sprzedaży

       urządzeń i aparatury elektromechanicznej.

Uzyskany certyfikat jest zapewnieniem klienta co do gwarancji solidności wyrobów i usług jak i wiarygodności spółki.

Certyfikati ISO 9001:2015 znajdą Państwo klikając w poniższy obrazek.