Certyfikaty

Firma FANINA S.A. oferuje wyroby  gotowe i usługi podwykonawstwa gwarantując ich wykonanie zgodne
z odpowiednimi standardami. Główne dokumenty potwierdzające nasze kwalifikacje to:

  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO-9001
  • Akredytacja laboratorium wzorcującego przekładniki prądowe w zakresie certyfikacji  AP  187
  • Deklaracje zgodności UE dotyczące oferowanych przez nas wszystkich modeli przekładników prądowych niskiego napięcia
  • Certyfikaty zgodności ZW1 oraz ZW2 dotyczące wyrobów dla kolei: zestawów elektrycznego ogrzewania wagonów
  • Certyfikat dotyczący spawania pojazdów szynowych i ich części zgodnie z normą PN-EN 15085-2
  • Certyfikat dotyczący spawania materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2

W menu bocznym wyszczególnione zostały poszczególne certyfikaty i świadectwa, wraz z krótkimi opisami wyrobów i usług, których dotyczą. Prezentowane dokumenty obejmują całą naszą ofertę, czyli:

  •  produkty dla automatyki przemysłowej tj. elektromagnesy i cewki,
  •  wyroby i usługi podwykonawstwa dla taboru szynowego,
  •  urządzenia dla sieci energetycznych - przekładniki prądowe niskiego napięcia.

 

czwartek, 11 Sierpień 2022

Projektowanie stron internetowych - Investmag