Deklaracje zgodności UE - Przekładniki

Wszystkie produkowane przez nas przekładniki prądowe niskiego napięcia (nn) objęte są deklaracją zgodności producenta, w odniesieniu do:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.


Nawiązuje to do następujących norm zharmonizowanych, które zastosowane zostały w celu deklaracji zgodności:

- Norma PN-EN 61869-1:2009 - PRZEKŁADNIKI - Część 1: Wymagania ogólne

- Norma PN-EN 61869-2:2013-06 - PRZEKŁADNIKI - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych


W odnośnikach poniżej znajdą Państwo certyfikaty i deklaracje zgodności do każdego z wyżej wizualnie przedstawionych modeli przekładników prądowych niskiego napięcia.

niedziela, 21 Kwiecień 2024

Projektowanie stron internetowych - Investmag