Laboratorium Wzorcujące

AKREDYTOWANE LABORATORIUM WZORCUJĄCE

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej „FANINA” S.A.

Nr AP 187

Informujemy, że Laboratorium Wzorcujące F.A.E. „FANINA” S.A., uzyskało w dniu 6 maja 2019 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wzorcowania przekładników prądowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż poza zakresem akredytacji, nadal dostępne jest wzorcowanie przez laboratorium zakładowe wszystkich produkowanych przez nas przekładników oraz na życzenie Klienta przez Okręgowy Urząd Miar (OUM).

Oferta

poniedziałek, 14 Październik 2019

Projektowanie stron internetowych - Investmag